ascenti-check-warranty

ตรวจสอบการรับประกันตัวผลิตภัณฑ์ของคุณได้ง่ายๆ

Check Warranty

รวมศูนย์บริการของ Ascenti Resources Company ที่คอยบริการคุณทั่วประเทศ

Service Center

การลงทะเบียนส่งเคลมสินค้าเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้าที่ต้องการส่งและปริ้นใบปะหน้าพัสดุสำหรับส่งเคลมสินค้า

ลงทะเบียนส่งเคลมสินค้า

เพียงกรอกชื่อ เบอร์โทร และเรื่องที่ต้องการสอบถาม เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด

ARC Support

รีซอร์สเซสเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ Ascenti Resources Company

Warranty Condition

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่นำเข้าโดย Ascenti Resources Company

Warranty

Ascenti มั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา สินค้าทุกแบรนด์ของเราจึงมาพร้อมการรับประกันคุณภาพ

Warranty Duration

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการหลังการเคลมและ On-site Service

แบบประเมินความพึงพอใจ
เช็คประกันสินค้าออนไลน์

เช็คประกันสินค้าออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เช็คได้ ตลอด 24 ชั่วโมง คลิ๊กที่นี้

warranty-step

* หมายเหตุ: ลูกค้าควรถ่ายภาพหรือวีดีโอสินค้าเคลมก่อนส่งสินค้าให้ทางบริษัท
เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

.

OUR SERVICES

Ascenti Resources Company ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

สภาพสินค้าผิดปกติ

สินค้ามีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น

การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง

สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น

เสียหายจากปัจจัยภายนอก

สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น

สติ๊กเกอร์รับประกันขาดหาย

สติ๊กเกอร์รับประกันของ Ascenti Resources Company มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์

ใช้สินค้าผิดวิธี

การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม

มีรอยปากกาบนสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน

ทาง Ascenti Resources Company ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกได้ โดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า

หีบห่อที่ใช้บรรจุไม่เหมาะสม

ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า

ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า

ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกัน Ascenti Resources Company

เกิดจากซอฟต์แวร์

ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ

สินค้าหมดอายุการรับประกัน

สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

ไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์

การส่งเคลมสินค้าต้องส่งพร้อมกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

Ascenti Resources Company ได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกประเภท ดังต่อไปนี้

สติกเกอร์รับประกัน

สินค้าที่นำมาเปลี่ยน หรือส่งซ่อม จะต้องมีสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ (Void) หรือ หมายเลขรุ่น (Serial Number) ในสภาพที่สมบูรณ์

จากการใช้งานสินค้าปกติ

ทางบริษัท Ascenti Resources Company จะทำการเปลี่ยน และซ่อมสินค้าในกรณีที่เสียหรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น

กรณีที่ซ่อมไม่ได้

ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขสินค้าที่ลูกค้านำมาเคลมได้ ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน, รุ่นใกล้เคียง, เสนอให้ลูกค้าทำการ Upgrade สินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า โดยลูกค้าจะจ่ายเงินเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือคืนเงิน ที่ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง

ระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่เสียภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 7 วันทำการ และสินค้าที่เสียหลังจาก 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ภายในระยะเวลา 15 – 45 วันทำการ โดยมีเงื่อนไข ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์มาคืนให้ครบชุด เช่น กล่องผลิตภัณฑ์, Driver, คู่มือ, สายต่างๆ ในสภาพสมบูรณ์

บัตรรับประกัน

สินค้าบางประเภทที่มีบัตรรับประกันแนบ ลูกค้าจะต้องเก็บบัตรรับประกันไว้เป็นหลักฐานและต้องนำบัตรรับประกันมาแสดงให้ทางบริษัทฯ ด้วยทุกครั้งเมื่อส่งสินค้าซ่อม

สื่อบันทึกข้อมูล

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูลและโปรแกรมใดๆ ที่เก็บอยู่ในสินค้าประเภทสื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภทที่ลูกค้านำมาส่งเคลมกับทางบริษัทฯ เช่น Flash Memory, Flash Drive, และ อื่นๆ

ของแถม, อุปกรณ์พ่วง หรือ สินค้าที่ได้จากกิจกรรม

ของแถม หรือ อุปกรณ์พ่วงต่างๆ (Accessories) เช่น หูฟัง, ฝาลังถ่าน, Remote, Battery ไม่มีการรับประกัน

ส่งเคลมสินค้าพร้อมกล่องผลิตภัณฑ์

การส่งเคลมสินค้าต้องส่งพร้อมกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์

เอกสารสำหรับการส่งสินค้าเคลม

1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อจากหน้า ร้านตัวแทนจำหน่าย ascenti โดยตรง
- ลูกค้าสามารถส่งใบเสร็จจากทางร้านค้า เป็นหลักฐาน เพื่อการรับประกันเป็นตามระยะเวลาที่ถูกต้องตามวันที่ซื้อจากทางร้าน

2. สำหรับลูกค้าที่ซื้อต่อจากแหล่งอื่น , สินค้ามือ 2 , สินค้าผ่านการเคลม และ สินค้าที่ใกล้หมดประกัน
- ลูกค้า "จะต้องแสดงหลักฐานการซื้อ-ขาย จากผู้ขาย" โดยต้องมี ชื่อร้าน หรือผู้ขาย, เบอร์โทร และหลักฐานการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่
บริษัทแจ้งขอ เพื่อทำการตรวจระยะเวลาการรับประกันสินค้าที่ทำการส่งมาเคลม

Ascenti Resources Company จำกัด มี Service Center ที่พร้อมให้บริการเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้

ศูนย์บริการเคลมสินค้า สำนักงานใหญ่ (Service Center)

ฝ่ายเคลมสินค้า Tel. 091-491-4915 (กด 2 ติดต่อฝ่ายเคลมสินค้า)
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
Ascenti Resources Company ศูนย์รับเคลมสินค้า เลขที่ 29/10-13 อรุณสุนทรีแฟคตอรี่แลนด์ ม.2 ถ.345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ศูนย์บริการสาขาฟอร์จูนทาวน์

Tel: 094-676-8222
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น.
Ascenti Resources Serveic Center ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ห้อง 3018 ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

มั่นใจในบริการหลังการขาย

มั่นใจการรับประกัน เช็ควันทางออนไลน์ได้ตลอด

สินค้าของเราทุกชิ้น* สามารถตรวจสอบวันรับประกันสินค้าออนไลน์ ได้ที่ www.ascenti.co.th/check

มั่นใจการจัดส่งสินค้าเคลมกลับด้วยความเร็ว!

ด้วยมาตรฐานใหม่ที่ Ascenti ทำให้ทุกการจัดส่งสินค้าเคลมคืนกลับสู่ลูกค้า

ระยะเวลาการประกันสินค้า

Ascenti มั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา สินค้าทุกแบรนด์ของเราจึงมาพร้อมการรับประกันคุณภาพ

ข้อควรรู้
การรับประกันมีผลตั้งแต่เดือนที่ร้านตัวแทนจำหน่ายซื้อสินค้าจาก Ascenti กรุณาเก็บกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อส่งเคลมพร้อมสินค้า

DIY Components & Gaming
AGON
 • Monitor รับประกัน 3 ปี
  เฉพาะสินค้าที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น
Antec
 • Case
  • NX Series รับประกัน 1 ปี
  • DP502 FLUX รับประกัน 2 ปี
  • Dark Series รับประกัน 2 ปี
  • Performance Series รับประกัน 2 ปี
  • DF Series รับประกัน 2 ปี
 • Cooling
  • Neptune ARGB รับประกัน 3 ปี
  • Mercury รับประกัน 5 ปี
  • Mercury RGB รับประกัน 5 ปี
  • Prizm 120 ARGB รับประกัน 2 ปี
  • Prizm Cooling Matrix รับประกัน 2 ปี
 • Power Supply
  • Atom V550 รับประกัน 2 ปี
  • VP Plus รับประกัน 3 ปี
  • Atom B รับประกัน 3 ปี
  • Neo Eco รับประกัน 5 ปี
  • Neo Eco Gold รับประกัน 7 ปี
  • EAG Pro รับประกัน 7 ปี
  • HCG Brozne รับประกัน 5 ปี
  • HCG Gold รับประกัน 10 ปี
  • HCG Extreme รับประกัน 10 ปี
  • Neo Eco Platinum รับประกัน 7 ปี
  • HCP Platinum รับประกัน 7 ปี
  • Signature Platinum รับประกัน 10 ปี
  • Signature Titanium รับประกัน 10 ปี
CORSAIR MEMORY/STORAGE
CORSAIR Gaming
 • Keyboard รับประกัน 2 ปี
 • Mouse รับประกัน 2 ปี
 • Headset รับประกัน 2 ปี
 • Mousepad รับประกัน 2 ปี เฉพาะ CORSAIR GAMING MOUSEPAD MM700 RGB
EPOS
 • Headset รับประกัน 2 ปี
 • Soundcard รับประกัน 2 ปี
 • Microphone รับประกัน 2 ปี
ELGATO
FEELTEK
GALAX
 • VGA รับประกัน 3 ปี
 • SSD รับประกัน 3 ปี
 • MEMORY รับประกัน 3 ปี
HIKVISION / HIKSEMI
 • MEMORY รับประกัน Lifetime
 • SSD 2.5 SATA III รับประกัน 3 ปี
 • SSD M.2 PCIe รับประกัน 5 ปี
HP
 • Mouse รับประกัน 1 ปี
HyperX
 • Keyboard รับประกัน 2 ปี
 • Mouse รับประกัน 2 ปี
 • Headset รับประกัน 2 ปี
  ( HYPER X HEADSET CLOUD ORBIT S รับประกัน 1 ปี )
 • Microphone รับประกัน 2 ปี
 • Charger รับประกัน 2 ปี
Leadtek
 • VGA รับประกัน 3 ปี
LG
MONTECH
 • Cooler รับประกัน 1 ปี
 • Case รับประกัน 1 ปี
 • Power Supply รับประกัน 5 ปี
MSI
 • AIO รับประกัน 3 ปี
 • Case รับประกัน 3 ปี
 • Cooling รับประกัน 3 ปี
 • Desktop รับประกัน 3 ปี
 • Gaming Chairs รับประกัน 3 ปี
 • Mainboard รับประกัน 3 ปี
 • Monitor รับประกัน 3 ปี (On-Site Pick up)
 • VGA รับประกัน 3 ปี
Nanoleaf
 • LED Panels รับประกัน 2 ปี
NZXT
 • Accessories รับประกัน 2 ปี
 • Case ทุกรุ่น รับประกัน 2 ปี
 • Cooling
  • ทุกรุ่น รับประกัน 6 ปี
   (ยกเว้น Kraken M22 รับประกัน 3 ปี)
 • Mainboard รับประกัน 2 ปี
 • Power Supply รับประกัน 10 ปี
Patriot
 • MEMORY รับประกัน Lifetime
 • SSD รับประกัน 5 ปี
Phanteks
 • Case รับประกัน 2 ปี
 • Riser Cable Adapter รับประกัน 2 ปี
 • Accessories รับประกัน 2 ปี
 • Air Cooler รับประกัน 2 ปี
 • CPU Cooling รับประกัน 5 ปี
 • Cooling Gacier MP รับประกัน 6 ปี
Sapphire
 • VGA รับประกัน 3 ปี
SAMSUNG
Sennheiser
 • Momentum M2 รับประกัน 2 ปี
 • Headphone รับประกัน 2 ปี
Silverstone
 • Case ทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี
 • Fan รับประกัน 1 ปี
 • Cooling ทุกรุ่น รับประกัน 2 ปี
 • PSU รุ่น Essential 80 PLUS รับประกัน 3 ปี
 • PSU รุ่น อื่นๆ รับประกัน 5 ปี
Thermaltake
 • Case ทุกรุ่น รับประกัน 2 ปี
 • Cooling ทุกรุ่น รับประกัน 2 ปี
 • Power Supply
  • THERMALTAKE TR2 CHALLENGER รับประกัน 3 ปี
  • THERMALTAKE TR2 S รับประกัน 3 ปี
  • THERMALTAKE SMART M รับประกัน 3 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower SFX รับประกัน 3 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower GF1 รับประกัน 3 ปี
  • THERMALTAKE SMART RGB รับประกัน 5 ปี
  • THERMALTAKE SMART BX1 รับประกัน 5 ปี
  • THERMALTAKE SMART BX1 RGB รับประกัน 5 ปี
  • THERMALTAKE SMART BM2 รับประกัน 5 ปี
  • THERMALTAKE SMART PRO RGB รับประกัน 7 ปี
  • THERMALTAKE SFX รับประกัน 7 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower GF รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower GF1 รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower GF1 ARGB รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower GF2 ARGB รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower iRGB  รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower PF1  รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower PF1 ARGB  รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower Grand iRGB  รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower iRGB 1250W Titanium รับประกัน 10 ปี
  • THERMALTAKE Toughpower TF1 รับประกัน 10 ปี
Zalman
 • Case รับประกัน 1 ปี
 • Air Cooling รับประกัน 1 ปี
 • Powersupply MegaMax Series รับประกัน 3 ปี
 • Powersupply GigaMax Series รับประกัน 5 ปี
banner-onsite-survey-2
banner-warranty-survey-2
0 Item | ฿
View Cart

Enter your keyword

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram