เงื่อนไขการให้บริการ Onsite Service Computer set

 1. สามารถสอบถามปัญหาด้านเทคนิค แจ้งซ่อม แก้ไขปัญหา เพื่อขอรับบริการ Onsite ได้ที่
  Call Center Tel. 091-491-4915
  LINE OFFICIAL : @ascenti
 2. เวลาทำการ
  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.
  วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
  ยกเว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 3. การให้บริการแบบ Onsite มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี และให้บริการ 2 ครั้ง ภายในปีแรกเท่านั้น โดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
 4. การให้บริการแบบ Onsite จะมีให้บริการครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , สมุทรปราการ , นครปฐม (อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน) , ปทุมธานี (อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง ต.คลองสอง) (อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ ต.บึงยี่โถ) (อ.ลำลูกกา) , สมุทรสาคร (อ.บ้านแพ้ว อ.กระทุ่มแบน)
 5. การขอรับบริการ Onsite สามารถแจ้งรับบริการได้ในวันทำการเท่านั้น วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00-17:00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยจะดำเนินการแก้ไขเหตุผิดปกติ ในวันทำการถัดไป โดยต้องได้รับการแจ้ง หรือนัดหมายตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้
 6. กรณีที่เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการแล้วพบว่าไม่สามารถ แก้ไขได้ ณ สถานที่ของผู้ใช้งานจะนำเครื่องกลับเข้าศูนย์บริการของบริษัทฯ และจะดำเนินการแก้ไข และส่งกลับคืนให้ภายใน 15 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุด)
 7. การให้บริการ Onsite จำกัดการให้บริการเฉพาะความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากความผิดปกติของอุปกรณ์ (Hardware) ที่อยู่ภายในเท่านั้น ไม่รวมถึงการติดตั้งแก้ไข ปรับปรุง โปรแกรม ซอฟต์แวร์ (Software)
0 Item | ฿
View Cart

Enter your keyword

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram