ELGATO Stream Deck – การใช้งาน

วิธีการใช้งาน

 1. เชื่อมต่อ Stream Deck โดยตรงกับ port USB บนเครื่อง PC หรือ Mac – อย่าใช้ USB Hub.
 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Stream Deck : https://www.elgato.com/gaming/download
 1. เปิดและปรับแต่ง Stream Deck
 • เปิด App เพื่อการปรับแต่ง Stream Deck
 • ลากจากแผงด้านขวาและวางลงตรงปุ่มที่ต้องการทางด้านซ้าย.
 1. ใช้ไอคอนที่กำหนดเอง
 • กำหนดค่าและปรับแต่งคีย์ด้วยไอคอนที่ต้องการ ใช้ไฟล์ .jpg หรือ .png 72 x 72 pixel เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
 1. สร้างโฟลเดอร์
 • ลากคีย์หนึ่งไปทับอีกคีย์เพื่อสร้างโฟลเดอร์.
 • แตะปุ่มย้อนกลับเพื่อออกจากโฟลเดอร์และกลับไปที่การกำหนดค่าหลัก.
 1. คลิกขวาเพื่อแก้ไข.
 • คลิกขวาเพื่อคัดลอก / ลบ หรือรีเซ็ต.
 1. ใช้ขาตั้งของ Stream Deck.
 1. ใช้บัญชีของ Social Media.

ELGATO Stream Deck – การใช้ส่วนขยายสายเคเบิล USB.

 • ELGATO Stream Deck ได้รับพลังงานจาก Mac หรือเครื่อง PC ผ่านสาย USB ที่ต่ออยู่ หากต้องการเพิ่มสายต่อ USB ความยาวของสายเคเบิลที่จะใช้งานได้ต้องยาวประมาณ 1 เมตร ต่อ USB หากต้องการลองสายเคเบิลที่ยาวขึ้น 2-3 เมตร จะไม่รับรองความยาวเหล่านั้น

 

ELGATO Stream Deck – การใช้งานกับ TipeeeStream

TipeeeStream -ภาพซ้อนทับบนเว็บ (Web Overlays).

 • TipeeeStream ใช้การซ้อนทับเว็บเพื่อการแจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับภาพซ้อนทับแบบไดนามิก ซึ่งทั้งหมดสามารถควบคุมได้โดย Stream Deck.

ครั้งแรก : การตั้งค่าฉากใน TipeeeStream และเพิ่ม Scene Elements.ในค่มือเราจะเห็นแถบข้อมูล

เมื่อกำหนดค่าแถบข้อมูลแล้วให้เปิด Properties ใน Scene Elements.

จากเมนูให้เลือกลักษณะการทำงานแบบ “Control with Stream Deck”

 • สามารถเปลี่ยนการแสดงและซ่อนภาพเคลื่อนไหวได้

 

TipeeeStream – การตั้งค่า Stream Deck (Stream Deck Preferences)

 • ในโปรแกรม Stream Deck ให้เปิด Preferences ไปยังบัญชีและเพิ่มบัญชี

 

TipeeeStream – องค์ประกอบฉาก (Scene Elements).

 • สามารถเลือกฉากและองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับบัญชีของ
 • เมื่อทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว เพิ่มภาพทับซ้อน ในโปรแกรม TipeeeStream ผ่าน URL ที่ระบุไว้ จากนั้นสามารถควบคุม องค์ประกอบฉากของ TipeeeStream โดยใช้ Stream Deck.

หมายเหตุ : จำเป็นต้องกำหนดในการสร้างฉากของ TipeeeStream.

 

ELGATO Stream Deck – การใช้งานกับ Mixer

Mixer – ข้อความแชท (Chat Message).

 • สามารถส่งข้อความถึง Mixer ในทุกครั้งที่กดปุ่ม.
 • สามารถใช้ช่องข้อความเพื่อเขียนข้อความ.
 • หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ใน Stream Deck ที่มี action ต่างๆมากมาย โดยแต่ละโฟลเดอร์จะมีข้อความที่แตกต่างกันไป

Mixer – ล้างข้อความแชท (Clear Chat).

 • สามารถล้างประวัติการแชทใน Mixer Stream.

Mixer – แชทช้า (Slow Chat)

 • สามารถเปิดหรือปิดแชทแบบช้าได้ใน Mixer Stream

เมื่อสร้าง action นี้เป็นครั้งแรก. สามารถเลือกระยะเวลาเป็นวินาที.

 • 1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 120 วินาที.
 • หากมีการแชทด้วยความเร็วปกติ. สำหรับการเลือกระยะเวลา Action จะเปิดการใช้แชทแบบช้าทันที.
 • หากมีการเปิดแชทแบบช้า. สำหรับการเลือกระยะเวลา Action จะปิดการใช้แชทแบบช้าทันที.

Mixer – ผู้ชม (Viewers)

 • สามารถแสดงให้ผู้ชมเห็นยอดคนดูในเวลาปัจจุบัน.
 • ตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะแสดงบนคีย์ที่เกี่ยวข้องกับ action นั้น.

 

ELGATO Stream Deck – การใช้งานกับ OBS

การติดตั้งสำหรับ OBS Studio และ ELGATO Stream Deck ใน Windows 10.

 • ลองตรวจสอบดูว่าในโปรแกรม OBS Studio ในเมนูเครื่องมือนั้น สามารถมองเห็น ELGATO Stream Deck หรือไม่.
 • เมื่อใช้ ELGATO Stream Deck 3.2 ขึ้นไปจะเรียกว่า “ELGATO Remote Control for OBS Studio”
 • ตรวจสอบว่าหมายเลขรุ่นของ ELGATO Stream Deck เป็นรุ่นที่สามารถมองเห็นในหน้าต่างของ ELGATO Stream Deck Preferences

 

   ในกรณีที่มีหมายเลขเวอร์ชั่นต่างกัน ให้ติดตั้งโปรแกรม ELGATO Stream Deck อีกครั้ง.

 • หาก ELGATO Stream Deck Plugin ไม่ปรากฏขึ้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
 1. ตรวจสอบว่าใช้ OBS Studio 64-bit หรือใหม่กว่า (ELGATO Stream Deck ไม่ทำงานกับ OBS Classic หรือ OBS Studio 32 bit)
 2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง OBS Studio ในไฟล์เริ่มต้นแล้ว (C: \ Program Files (x86) \ obs-studio)
 3. หาก Download OBS Studio หลังจาก Download ELGATO Stream Deck ให้ติดตั้ง ELGATO Stream Deck อีกครั้ง.

 

OBS Studio – ฉาก (Scene)

 • สามารถเลือก Scene ใน OBS Studio. เมื่อเลือก Scene นั้นแล้วจะเปิดใช้งานทันที.

 

OBS Studio – Mix Audio.

 • โปรแกรม OBS Studio สามารถเปิดและปิด Mix Audio ได้.
 • หาก Mix Audio ไม่ทำงาน. Action จะเปิด Mix Audio ทันที.
 • หาก Mix Audio เปิดใช้งาน. Action จะปิด Mix Audio ทันที

 

OBS Studio – การบันทึก(Record)

 • โปรแกรม OBS Studio สามารถเริ่มและหยุด Record ได้.
 • หากมีการ Record อยู่. Action จะหยุดการ Record ทันที.
 • หากยังไม่มีการ Record . Action จะเริ่มการ Record ทันที.

 

OBS Studio – Stream

 

 • โปรแกรม OBS Studio สามารถเริ่มและหยุดการสตรีมได้.
 • หากมีการสตรีมที่ใช้งานอยู่. Action จะหยุดการสตรีมทันที.
 • หากยังไม่มีการสตรีม. Action จะเริ่มการสตรีมทันที.

 

OBS Studio – แหล่งที่มา (Source)

 • โปรแกรม OBS Studio สามารถแสดงและซ่อนแหล่งที่มาได้
 • Source แต่ละที่จะเชื่อมโยงกับ Scene และ Collection ในโปรแกรม OBS Studio.
 • เมื่อเลือก Source เชื่อมโยงกับ Scene และ Collection. จะได้รับการคัดเลือกจาก OBS Studio.
 • หากยังไม่ได้แสดง Source. Action จะแสดง Source ทันที.
 • หากแสดง Source อยู่แล้ว Action จะซ่อน Source ทันที.

 

 

ELGATO Stream Deck – การใช้งานกับ Streamlabs

 • สำหรับการทำงานของ Streamlabs ทั่วไป ไม่ใช่สำหรับ Streamlabs OBS (SLOBS) ใน Windows 10.

โปรดทราบ : ELGATO Stream Deck 2.2 จะรองรับการทำงานของ Streamlabs OBS (SLOBS) ทั้งนี้ต้องตรวจสอบว่าใช้ Streamlabs OBS 0.8.13 หรือใหม่กว่า.

Streamlabs – ข้ามการแจ้งเตือน (Skip Alert)

 • สามารถข้ามการแจ้งเตือนที่มาจาก Streamlabs ได้. เมื่อเลือก Skip Alert ระบบจะเปิดใช้งานทันที.

 

Streamlabs – ปิดเสียงการแจ้งเตือน (Mute Alerts)

 • สามารถปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดที่มาจาก
 • หากการแจ้งเตือนไม่ได้ปิดเสียง. Action นี้จะทำการปิดเสียงทันที.
 • หากการแจ้งเตือนถูกปิดเสียง. Action นี้จะทำการเปิดเสียงทันที.

 

Streamlabs – หยุดการแจ้งเตือนชั่วคราว (Pause Alerts)

 • สามารถหยุดการแจ้งเตือนทั้งหมดที่มาจาก
 • หากการแจ้งเตือนไม่หยุดชั่วคราว. Action จะหยุดการแจ้งเตือนทันที
 • หากการแจ้งเตือนถูกหยุดชั่วคราว. Action นี้จะยกเลิกการหยุดการแจ้งเตือนทันที.

 

Streamlabs – การหมุนวงล้อ (Spin Wheel).

 • สามารถหมุนวงล้อใน Streamlabs. เมื่อเลือกหมุนวงล้อ จะเปิดการใช้งานทันที

 

Streamlabs – กดเล่น (Play Credits).

 • สามารถกดเล่น (Play Credits) ได้ใน เมื่อเลือกเล่น (Play Credits) แล้วจะเปิดการใช้งานทันที.

 

Streamlabs – ทำความสะอาด (Empty Jar)

 • สามารถกดทำความสะอาดได้ใน เมื่อเลือกทำความสะอาดแล้ว จะเปิดการใช้งานทันที

 

Streamlabs – การแสดงสื่อ (Show Media).

 • สามารถแสดงสื่อใน
 • หากไม่แสดงสื่อ. Action จะทำการแสดงสื่อทันที.
 • หากสื่อกำลังแสดง. Action นี้จะทำการซ่อนสื่อทันที.

 

Streamlabs – เปลี่ยนโปรไฟล์ (Change Profile).

 • สามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ Streamlabs ได้. เมื่อเลือกเปลี่ยนโปรไฟล์ ระบบจะเปิดการใช้งานทันที.

 

 

ELGATO Stream Deck – การใช้งานกับ Twitter

Twitter – วิดีโอการตั้งค่า

Link : https://www.youtube.com/watch?v=EcILk4JW3Gg&feature=emb_logo

 

Twitter – Tweet.

 • สามารถส่ง Tweet ได้หนึ่งครั้งในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม
 • สามารถใช้เมนูบัญชีเพื่อเลือกบัญชี Twitter ที่ต้องการ Tweet. สามารถใส่บัญชีของ Twitter ได้หลายบัญชีใน Stream Deck Preferences.
 • สามารถใช้ข้อความในการเขียน
 • สามารถสร้างโฟลเดอร์ใน Stream Deck ที่มีความแตกต่างกัน. Actions แต่ละอันนั้นมีความแตกต่างของ Tweet. วิธีนี้สามารถเข้าถึง Tweet ทั้งหมดได้อย่างง่ายได้และจะป้องกันตัวเองจากการโพสต์ Tweet ที่เหมือนกัน.

 

ELGATO Stream Deck – การใช้งานกับ XSplit

 

 

XSplit – การติดตั้งเวอร์ชั่นที่ถูกต้อง.

 • ตรวจสอบว่าใช้ ELGATO Stream Deck 3 หรือใหม่กว่า.
 • จากนั้น Download XSplit 1.3 : https://www.xsplit.com/blog/xsplit-broadcaster-ptr
 • ELGATO Stream Deck จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติด้วยการปรับปรุงโปรแกรมนี้.

 

XSplit – เลือกบัญชี (Select Account)

 • เข้าสู่ระบบบัญชี XSplit ผ่านแอพพลิเคชั่นของ

 

XSplit – ฉาก (Scene).

 • Scene สามารถเลือกได้จากโปรแกรม XSplit
 • เมื่อเลือก Scene แล้วจะถูกใช้งานทันที

 

XSplit – แหล่งที่มา (Source)

 • ในโปรแกรม Xsplit จะแสดงและซ่อน Source ได้.
 • หาก Source ใช้งานอยู่. Action จะซ่อน Source ทันที.
 • หาก Source ยังไม่ได้ใช้งาน. Action จะแสดง Source ทันที.
 • คุณลักษณะเฉพาะของ Xsplit คือการเริ่ม Media Source เช่น Webcam หรือ gif และปล่อยให้เล่นจนจบไฟล์ และจะพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งเมื่อกดปุ่ม.

      การสลับ Source ที่เชื่อมโยง

 • เมื่อคัดลอกและวาง Source จาก Scene จะสามารถเชื่อมโยงกันได้. หากเลือกช่องเครื่องหมายสลับ Source ที่เชื่อมโยงกัน. เมื่อปิด Source ของสื่อ ระบบจะปิดใช้งาน Source ที่เชื่อมโยงอื่นๆทั้งหมด โดยจัดเรียงเหมือนกับการควบคุม Source ส่วนกลาง.

 

XSplit – การบันทึก (Record).

 • โปรแกรม XSplit จะเริ่มและหยุดการ Record ได้.
 • หากมีการ Record อยู่. Action จะหยุดการ Record ทันที.
 • หากยังไม่มีการ Record. Action จะเริ่มการ Record ทันที.

 

XSplit – Screenshot

 

 • Screenshot ช่วยให้จับภาพสิ่งที่อยู่บนหน้าจอใน XSplit เป็นภาพนิ่งได้ทันที.
 • ภาพที่ได้รับการบันทึกในจะเก็บใน XSplit preferences.

 

XSplit – Output

 • โปรแกรม XSplit สามารถเริ่มต้นและหยุดการส่งกระแสการส่งออกแบบ
 • ผลลัพธ์อาจเป็นของบริการเช่น YouTube หรือ
 • หากมี Output ที่ใช้งานอยู่. Action จะหยุด Output นั้นทันที.
 • หาก Output ไม่ได้ใช้งาน. Action เริ่ม Output นั้นทันที

 

ELGATO Stream Deck – การใช้งานกับTwitch

Twitch – วิดีโอการตั้งค่า

 

Twitch – เลือกบัญชี (Select Account)

 • แต่ละ Action ที่เกี่ยวข้องกับ Twitch สามารถใช้เมนูบัญชีเพื่อเลือกบัญชี
 • สามารถใส่บัญชี Twitch ได้หลายบัญชีใน Stream Deck Preferences.

 

Twitch – ข้อความแชท (Chat Message)

 • สามารถส่งข้อความใน Twitch ทุกครั้งที่กดปุ่ม
 • สามารถใช้ช่องข้อความเพื่อเขียนข้อความ.
 • สามารถสร้างโฟลเดอร์ใน Stream Deck ที่มี Action ต่างๆ ซึ่งแต่ละโฟลเดอร์จะมีข้อความที่แตกต่างกันไป.

 

Twitch – ผู้ชม (Viewer)

 • สามารถแสดงให้เห็นว่ามีคนกำลังดูบน
 • ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงตลอดบนคีย์ที่เกี่ยวข้องกับ action นั้น.

 

Twitch – เล่นโฆษณา (Play Ad)

 • สามารถเล่นโฆษณาในขณะสตรีมบน
 • สามารถเลือกระยะเวลาในการเล่นโฆษณา

Twitch – ชื่อสตรีม/เกม (Stream Title / Game).

 • สามารถกำหนดชื่อสตรีมและ/เกม ได้ก่อนที่จะสตรีม

 

Twitch – แชทย่อย (Sub Chat).

 • สามารถเปิดหรือปิดแชทแบบสมาชิก ในสตรีมบน
 • หากมีการแชทแบบไม่จำกัด. Action จะเปิดการแชทสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • หากมีการแชทแบบจำกัดเฉพาะสมาชิก. Action จะปิดการแชทสำหรับสมาชิกทันที.

 

Twitch – แชทช้า (Slow Chat)

 • สามารถเปิดและปิดแชทแบบช้าได้ในสตรีมบน Twitch.
 • สามารถสร้าง Action โดยเลือกระยะเวลาเป็นวินาที.
 • 1 / 3 / 5 /10 /15 /30 /60 /120 วินาที
 • หากมีการแชทแบบความเร็วปกติ. Action จะเปิดการแชทแบบช้าทันทีสำหรับผู้ที่เลือกระยะเวลา.
 • หากเปิดแชทแบบช้า Action จะปิดการแชทแบบช้าสำหรับการเลือกระยะเวลา.

 

Twitch – แชทผู้ติดตาม (Followers Chat)

 • สามารถเปิดและปิดการแชทกับผู้ติดตามในสตรีมบน
 • หากมีการแชทเป็นประจำ. Action จะเปิดการแชทกับผู้ติดตามทันที
 • หากเปิดแชทกับผู้ติดตาม. Action จะปิดการแชทกับผู้ติดตามทันที.

 

Twitch – Emote Chat

 • สามารถเปิดและปิด Emote Chat ในสตรีมบน
 • หากมีการแชทเป็นประจำ. Action จะเปิดใช้งาน Emote Chat ทันที
 • หากเปิด Emote Chat. Action จะปิดการใช้งาน Emote Chat ทันที.

 

 

ELGATO Stream Deck – การใช้งานกับโปรแกรม ELGATO Game Capture HD

โปรแกรม ELGATO Game Capture HD – วิดีโอสำหรับการเรียนรู้

 

ELGATO Game Capture HD – ฉาก (Scene)

 • สามารถเลือก Scene 1ใน 10 ของในส่วน Stream Command ของโปรแกรม ELGATO Game Capture HD. เมื่อเลือก Scene สามารถใช้งานได้ทันที.
 • สามารถสร้างโฟลเดอร์ใน ELGATO Stream Deck ที่มี 10 actions – สามารถเลือก Scene ที่แตกต่างกัน และสามารถเข้าถึง Stream Command Scene ได้อย่างง่าดาย.

 

ELGATO Game Capture HD – การบันทึก (Record)

 • Record สามารถเริ่มหรือหยุดการบันทึกในโปรแกรม ELGATO Game Capture HD.
 • หากมีการบันทึกใช้งานอยู่. Action นี้จะหยุดการบันทึกทันที.
 • หากยังไม่ได้เริ่มการบันทึก. Action นี้จะเริ่มการบันทึกทันที.

 

ELGATO Game Capture HD – Screenshot.

 • Screenshot ช่วยสามารถจับภาพที่อยู่บนหน้าจอในโปรแกรม ELGATO Game Capture HD ได้ทันที.
 • ภาพที่ได้รับการบันทึกจะเก็บอยู่ในโปรแกรมของ ELGATO Game Capture HD ของ

 

ELGATO Game Capture HD – การบันทึก Flashback (Flashback Recording).

 • Flashback Recording สามารถย้อนกลับไปในบัฟเฟอร์ Flashback Recording ในโปรแกรม ELGATO Game Capture HD ได้ทันทีและจับภาพวิดีโอตามระยะเวลาที่กำหนด
 • 15 – 30 -45 วินาที / 1 – 2 -5 – 10 -20 -30 นาที

ELGATO Game Capture HD – Stream

 • สามารถเริ่มและหยุดการ Streaming ในโปรแกรม ELGATO Game Capture HD.
 • หาก Streaming มีการใช้งานอยู่. Action จะหยุดการ Streaming ทันที.
 • หากยังไม่ได้เริ่ม Streaming. Action นี้จะเริ่มการ Streaming ทันที.

 

ELGATO Game Capture HD – การบรรยายสด (Live Commentary)

 • สามารถเริ่มและหยุดการบรรยายสดได้ในโปรแกรม ELGATO Game Capture HD.
 • หากมีการบรรยายใช้งานอยู่. Action นี้จะหยุดการบรรยายทันที.
 • หากยังไม่ได้เริ่มการบรรยาย. Action นี้จะเริ่มการบรรยายทันที.

 

0 Item | ฿
View Cart

Enter your keyword

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram