ELGATO Stream Dec – Smart Profile

อุปกรณ์เล่านี้สามารถใช้ Smart Profiles :

  • Stream Deck Mini
  • Stream Deck
  • Stream Deck XL
  • Stream Deck Mobile

 

การตั้งค่า Smart Profiles.

  • เปิด Stream Deck app และแอพพลิเคชั่นที่ต้องการกำหนดรายละเอียด.

  • คลิกตั้งค่า ใกล้กับด้านบนสุด

  • หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เลือก โปรไฟล์ที่ต้องการ ทางด้านซ้ายมือ คลิกที่เมนูแอพพลิเคชั่น

  • จากเมนูเลือกแอพพลิเคชั่นที่กำหนดให้กับโปรไฟล์ หากแอพพลิเคชั่นไม่อยู่ในรายการให้เลือกตัวเลือกอื่นๆ แอพพลิเคชั่นที่ใช้ล่าสุดจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ.

  • เมื่อเลือกแอพพลิเคชั่นแล้ว ไอคอนของแอพจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติถัดจากโปรไฟล์

Stream Deck จะเปลี่ยนเป็น Smart Profile โดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบแอพพลิเคชั่นเป็นหน้าต่างที่โฟกัส.

หมายเหตุ : สำหรับการเปิดใช้งาน Smart Profile ต้องย่อโปรแกรม Stream Deck เมื่อโปรแกรมเปิดอยู่ Smart Profile จะถูกปิดการใช้งานเพื่อป้องกันการสลับโปรไฟล์ ในขณะที่แก้ไขการกำหนดค่า Stream Deck.

 

0 Item | ฿
View Cart

Enter your keyword

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram