๒๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ

๒๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ

วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จำกัด

Leave a Reply

0 Item | ฿
View Cart

Enter your keyword

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram