ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล GALAX x RAGNAROK…

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล GALAX x RAGNAROK…

[ad_1]

ทาง GALAX จะส่งของรางวัลไปให้ตามรายละเอียดที่ลงข้อมูลมาให้นะครับ

– รางวัลที่ 1 Ragnarok Points 1,000,000 1 รางวัล
วันเฉลิม น้ำแก้ว10

– รางวัลที่ 2 Ragnarok Points 100,000 3 รางวัล
ขวัญชัย วงษาฝั้น
ดนุวัศ วรกิติไชย
สุทธิเกียรติ โพธิ์แท่น

– รางวัลที่ 3 Ragnarok Points 10,000 10 รางวัล
ธนดล เพ็ชร์น้อย
วิศรุต ดาวเรือง
พิชชากร พรมยาลี
จำเนียร สมมุติ
siriphansa​ Preedaphongwanit
ดุลยัรตน์ ศรีภูธร
ณัฐวัฒน์ ขลิบเงิน
อารีย์ โพธิ์ทอง
เชาว์วรรธน์ ศรีพิกุลทองดี
วิสันต์ แพทย์หลวง

– รางวัลที่ 4 Ragnarok Costume Archangle Wing 10 รางวัล
พิชิต ชื่นฤทัย
คมสัน ซื่อสัตย์สนิท
กีรติ คำนวนศักดิ์
ฉัตรชัย จริยพงษ์ไพบูลย์
นายอิทธิพัฒน์ พันธกิจ
วันเฉลิม น้ำแก้ว12
วายุ ศรีสุนทร
จักรพงษ์ จันทสิทธิ์
ธนบดี จิตธรรมมา
ศุภณัฐ สุขเกษมปรีชา

– รางวัลที่ 5 Ragnarok Bravery Bag 10 รางวัล
กชพร คชานันท์
วีรชน เจริญมิตร
อนรรฆ คุ้มเจริญ
วันเฉลิม น้ำแก้ว5
ธนา ปัญญาคำ
ณัฐพล พุ่มห่วง
Adirek Chabubtrong
อรุณพนธ์ คงทวีพันธ์
วิสันต์ แพทย์หลวง
อภิวัฒน์ ตันติธรรมธร

– รางวัลที่ 6 Ragnarok Bloody Twig 5 ea 10 รางวัล
Nontvaris Pattranansakda
รัตนะ แสงศิริ
กันต์ เลิศจรรยารักษ์
หริชัย ตันติวัฒนพานิช
นันทศักดิ์ ชูยิ่งสกุลทิพย์
วรรณรัตน์ แช่มจันทร์
ณัฐภาส รัตกูล
วันเฉลิม น้ำแก้ว7
เสาวนีย์ คำไฮ
ภัทร สังขนันท์

– รางวัลที่ 7 Xanova Pulsar XK400 Gaming Keyboard 10 รางวัล
ภัทร ไทยวุฒินุกุล
ticha boonchum
ภัทริน เสร็จสวัสดิ์
Thanatkrit Maksap
สรวัชร์ ชัยสุภัคสัมพันธ์
ณัฐวัฒน์ ขลิบเงิน
วันเฉลิม น้ำแก้ว6
กุลศักดิ์ วงศ์ศรี
สิทธิศักดิ์ ศิริวงษ์
นิชคุณ เกษอุ่น

– รางวัลที่ 8 Xanova Ocala XH200 Gaming Headset 10 รางวัล
วันเฉลิม น้ำแก้ว8
Wittawat Saelim
วันเฉลิม น้ำแก้ว2
สุรสิทธิ์ ปุยะติ
พสุ บุญกลาง
ณัฐวัฒน์ ขลิบเงิน
ทรงพล ยะคำแจ้
นฤพนธ์ ธัญญกิจ
วันเฉลิม น้ำแก้ว4
วิสันต์ แพทย์หลวง

– รางวัลที่ 9 Xanova Deimos Luxe-R Gaming Mousepad 10 รางวัล
Nattakij Phakdee
ภัทรชัย วังอนานนท์
ภานุวัฒน์ จิรมงคลการ
ณัฐกิตต์ ทองแตง
ณัฐวัฒน์ ขลิบเงิน
อิสรา วะฒนะโชติ
ณัฏฐพล หวังเจริญมณี
ชยุต อุปถัมภ์
ปิยะฉัตร ศฤงคาร
นฤเบศ ชลสาคร

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ด้วยนะครับ
#NVIDIA #GeForce #Gravity #Ragnarok #GALAX #Ascenti


[ad_2]

จาก Facebook GALAXThai

Leave a Reply

0 Item | ฿
View Cart

Enter your keyword

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram